ติดต่อเรา

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
เลขที่ 45 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําหนองหลวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0-5551-1136   Email : 63010042@takesa1.go.th

แผนที่ตั้งโรงเรียน :