สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำของโรงเรียน

“ สีเขียว - สีขาว ”

ตราประจำโรงเรียน