เพลงมาร์ชโรงเรียน

กด เปิด/ปิด เพลง

01-มาร์ชตากสิน.mp3

เนื้อเพลง มาร์ชโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

แหล่งรวมขวัญสัญญลักษณ์สูงส่ง นามยืนยงองค์เจ้าตากสิน

ดอกนนทรีหูกวางยลยิน สวยทั่วถิ่นร่มเย็นสุขใจ

แหล่งเขียวขาวเพลิดพราวเสน่ห์ คือทำเลถิ่นได้อาศัย

ฝึกพากเพียรผองเราเกรียงไกร จิตฝักใฝ่ทบทวนวิทยา

เรียนดี กีฬาดัง ปลูกฝังวินัย พลานมัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

แหล่งนี้หรือลือชื่อหลายหลาก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

แหล่งปัญญาหลอมรวมนำพร สุขสโมสรเทิดไท้มหาราชา