กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววิศรางค์ ธังดิน
ครูชำนาญการ

นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีรนันทน์ จันทร์สายทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดาวรุ่ง ขุขันธิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจันทนา ศรีพุ่ม
ครูชำนาญกา