ช่องทางแสดงความคิดเห็น

*** คำแนะนำ  ช่องทางรับฟังความคิดเห็นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป

– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด และส่งไปยังผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจโดยตรง

– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

*ควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการติดต่อกลับ