ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
บับภาษาอังกฤษ