สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565