ผู้บริหารสถานศึกษา

นายฉัตรชัย  งาเนียม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคณาธิป  สิงห์โต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิดีโอแนะนำ :

E-Service :

ใบลาออนไลน์

Social :

Facebook

Line @798tdqyu

Youtube

จำนวนผู้เข้าชม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ิจกรรมวันไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2565

ารตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องโปร่งใส

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ :

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

รับฟังความคิดเห็น

ถาม-ตอบ Q&A

นโยบายไม่รับของขวัญ

เจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาไทย

เจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษ

เจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาจีน

ปฏิทินการดำเนินงาน :

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :