ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ดิเรก  มั่นเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเบญจมาศ  ถวิลจินดารัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

E-Service :

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ :

EIT :

Social :

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมฟังเทศน์ ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน ปี 2566 

จดหมายข่าว :

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

ิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์

การแข่งขันเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566

ปฏิทินการดำเนินงาน :

รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 ตรวจอาหารกลางวัน

รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

เจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาไทย

เจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษ

เจตจำนงผู้บริหารฉบับภาษาจีน

FACEBOOK :

Q&A: