ภาพกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยการนำของ ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษา การแสดงความสามารถของนักเรียน มอบของขวัญ ของรางวัลให้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมในห้องเรียน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับนักเรียนของเรา ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าร่วมคาราวะนายกรัฐมนตรีและรับโล่เกียรติคุณ 

วันที่ 11 มกราคม 2567 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูพิชญาพร เชิญขวัญ คุณครูปุณฑรา บัวงาม และคุณครูธิติพงศ์ อินทฉิม นำนักเรียน “เด็กชายภูรินท์ บัณฑิต” เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจาก พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแสดงของนักเรียนงานตากสินฯ ประจำปี 2566-2567 

วันที่ 1 มกราคม 2567 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเบญจมาศ ถวิลจินดารัตน์ และนายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดง ณ เวทีกลางงานตากสินมหาราชานุสรณ์, เวทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และเวทีกาชาด เนื่องในงานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2566-2567  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีฟังพระธรรมเทศนาในวันขึ้นปีใหม่2567 

วันที่ 1 มกราคม 2567 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเบญจมาศ ถวิลจินดารัตน์ และนายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีฟังพระธรรมเทศนาในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ร่วมพิธีบวงสรวงฯ 

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ ถวิลจันดารัตน์ นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ร่วมพิธีในครั้งนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทำบุญโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ประจำปี 2566 

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ ถวิลจันดารัตน์ นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ร่วมพิธีทำบุญโรงเรียน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีไหว้เทพยดาฟ้าดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 04.09 น. ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ถวายเครื่องไทยทาน อาหารคาวหวาน ดอกไม้ธูปเทียน แด่เทพยดาฟ้าดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่บริเวณโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023 

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมวันคริสต์มาส” จัดขึ้นโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ ถวิลจันดารัตน์ นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัล การจับสลากของขวัญ และการแสดงความสามารถของนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บ.สยามสไมล์มอบเงินสนับสนุนโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ ถวิลจันดารัตน์ นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตันแทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา จำนวน 5,744 บาท จากตัวแทนบริษัทสยามสไมล์ ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ดำเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ.2566 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน โดยโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษ (MES) ห้องเรียนภาษาจีน และห้องเรียนปกติ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่สนใจ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก แนะแนวการศึกษาต่อ นร.ม.3

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูจักรพรรณ์ พุ่มพวง ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ที่ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของเรา.  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.ตากสินราชานุสรณ์ ร่วมเดินทางส่ง รองฯวีรภัทร์

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ ถวิลจันดารัตน์ นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเดินทางไปส่ง นายวีรภัทร์ รอดคุ้ม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก สพป.ตาก เขต 1 ขออวยพรให้ท่านมีความสุขและเจริญในหน้าที่การงานต่อไป  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.ตากพิทยาคม แนะแนวการศึกษาต่อ นร.ม.3

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูจักรพรรณ์ พุ่มพวง ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของเรา ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวทักทายนักเรียน 

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 นางสาวเบญจมาศ ถวิลจันดารัตน์ นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ได้พบปะ แนะนำตัว กล่าวทักทายคณะครู บุคลากร นักเรียน และได้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลตายาย เจ้าแม่มณีนพรัตน์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตการในการทำงาน ทั้งนี้ นายวีรภัทร์ รอดคุ้ม ได้กล่าวอำลาคณะครู นักเรียน เพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านอีกครั้งค่ะ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันตอบคำถาม แต่งบทกวีจากสารานุกรมไทย

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูธันยนันท์ หลวงไชยา คุณครูกันยารัตน์ เรืองศิลป์ประเสริฐ และคุณครูธิติพงษ์ อินทฉิม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 27 และแต่งบทกวีสารานุกรมไทย ครั้งที่ 13 ระดับภาค ณ โรงแรมวชิรวิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ ถวิลจันดารัตน์ และนายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รพ.ตสม ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูพนารัตน์ ผลถวิล เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้ามาให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่กับนักเรียน ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนผดุงปัญญาแนะแนวการศึกษาต่อ นร.ชั้น ม.3 

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูจักรพรรณ์ พุ่มพวง ให้การต้อนรับนางสาวสุภัสรีญา ไชยการัณย์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา และคณะครู ที่ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของเรา.   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาคุณฐิติมา แว่นทอง

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนคณะครู ร่วมวางหรีดเคารพศพและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ “คุณแม่สังวน ทักขินะ” มารดาของคุณฐิติมา แว่นทอง ศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์และอดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บ้านแว่นทอง ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมประเพณีทำบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครู บุคลากร นำนักเรียนร่วมประเพณีทำบุญ ฟังเทศน์มหาชาติ เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การนิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้การต้อนรับ นางสาวรุ่งทิวา ขำศิริ และนายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต 1 ในการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนต่อไป  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีน้อมรำลึก ร9

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพานดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การนิเทศนักศึกษาประฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.การกีฬาฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูจักรพรรณ์ พุ่มพวง และคุณครูพัชนี อติวิชญ์ณิชพน ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ศรัณย์ สุวรรณษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ในการนิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ป.ป.ช. ภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน และนม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการ ดิเรก มั่นเมือง ให้การต้อนรับ คณะกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 และ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ในการสุ่มลงพื้นที่ สังเกตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการอาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากการสุ่มลงพื้นที่ครั้งนี้ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ได้ปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์จึงขอขอบคุณ ทางสำนักงานป.ป.ช. ภาค 6 และปปช. จังหวัดตากที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินตามคำแนะนำ และต่อไป   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้

โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู 5 สถาบัน คือ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก และมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานและต่อยอดของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด แต่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ บริษัท มัลติเพิลพลัส จำกัด มอบสื่อปฐมวัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 บริษัท มัลติเพิลพลัส จำกัด มอบสื่อปฐมวัย จำนวน 37 ชุด มูลค่า 8,177 บาท แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วางหรีดเคารพศพมารดา ผอ.สมพิศ เกิดนวล

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมวางหรีดเคารพศพและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ “คุณแม่โปรย ทองคำ” มารดาของ นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ณ วัดดอนแก้ว อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.ตากสินฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตข้าราชการครู

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะลูกเสือโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จากนั้นร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา บริเวรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.ตากสินฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตข้าราชการครู

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณแม่ลักษณา นฤมลนภาลัย” อดีตข้าราชการครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ณ วัดสีตลาราม(วัดน้ำหัก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บริษัท เอเกรท เลนส์ บริการตรวจวัดสายตาให้นักเรียน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูพนารัตน์ ผลถวิล ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตาจากบริษัท เอเกรท เลนส์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการแว่นตาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยวัดสายตาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้มีนักเรียนที่ได้มีปัญหาด้านสายตาและได้รับแว่นตาจำนวน 8 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา ผอ.วันชัย สนปี 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย และคณะครูผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนต่าง ๆ และสวนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านที่ชื่นชม และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา ผอ.วันชัย สนปี 

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณแม่สำเนียง สนปี” มารดาของ ผอ.วันชัย สนปี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดตาก ณ วัดบึงตะโกน อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคตากแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูจักรพรรณ์ พุ่มพวง ให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของเรา   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียน ผู้บริหารแจ้งนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 18 ทุน เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปใช้ประโยชน์ การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับคุณครูและโรงเรียน เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ รพ.ตสม ให้ความรู้โรคตาแดงในโรงเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูพนารัตน์ ผลถวิล เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้ามาให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดต่อของโรคตาแดงในโรงเรียน กับนักเรียน ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คุณอารักษ์ อนุชปรีดา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วย คุณครูชุติกาญจณ์ อุมวะนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนในการรับมอบ 💚🤍ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มา ณ โอกาสนี้   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2566 

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมม่วงโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2566 

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ 4 ฝ่าย ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้มอบนโยบายแก่นักศึกษาฯ , แนะนำด้านการปฏิบัติตนในโรงเรียน, การจัดการเรียนการสอน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมม่วง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผอ.สพป ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนที่ 2/2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม และพบปะพูดคุย ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเวรประจำวันพฤหัสบดีให้การต้อนรับ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวทักทายและพบปะนักเรียน ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ตามกลยุทธ์การบริหารโรงเรียน คือ “สะอาด ปลอดภัย จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย” ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมตามห้องเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning Day และ 5ส. 

วันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5ส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน และนักการภารโรง เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น ทำความสะอาดห้องเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติการสอน 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานตัวเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม รร.จตุรมิตร 

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร โดยมี ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาจารย์มหาวิทยาลัยนอทเทิร์นแสดงความยินดีกับท่านผอ. 

อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.ดิเรก มั่นเมือง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม 

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จากเทศบาลเมืองตากเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 2567 

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสระณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยการนำของ ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเดินทางส่งผอ.คณาธิป 

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคล และคณะครู ร่วมเดินทางไปส่ง ท่านผู้อำนวยการคณาธิป สิงห์โต เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่าน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สพป.พะเยา เขต 2 และขออวยพรให้ท่านมีความสุขและเจริญในหน้าที่การงานต่อไป   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผอ.รร.ตากสินราชานุสรณ์ 

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานในพิธี และร่วมให้การต้อนรับ ดร.ดิเรก มั่นเมือง ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สโมสรโรตารีตากมอบตู้ยาสามัญ 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.เสวก บุญประสพ นายกสโมสรโรตารีตาก มอบหมายให้คณะกรรมการสโมสรโรตารีตาก เป็นตัวแทนมอบตู้ยาสามัญประจำโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยมีนางชุติกาญจณ์ อุมวะนะ และคณะครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เป็นตัวแทนการรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านที่มอบสิ่งดี ๆ แก่นักเรียนของเรา   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2566 (รอบครู) 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมีนายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิธีจุดเทียนแห่งปัญญา และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการ “เยาวชนจังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น” 

วันที่ 19 กันยายน 2566 จังหวัดตากจัดโครงการ “เยาวชนจังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อวิชากฎหมายจราจรเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย , การเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย และถูกกฎจราจร , ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก รวมถึงลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2566 

วันที่ 18 กันยายน 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 แก่ นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์, นางปริศนา มนตรี, และนายอารี แก้วคง ณ หอประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประเมิน PA ปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ประธานในการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2566 การประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบหมายให้ นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนิติกร นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงิน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน     ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 30–31 สิงหาคม 2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร จำนวน 50 รายการ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลตาก, โรงเรียนบ้านหนองกระโห้, โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า และอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ทั้งนี้ยังร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รอบโรงเรียน และวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยมีนายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง การตอบคำถาม และการแสดงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฟังเทศน์ ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน ปี 2566  

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมฟังเทศน์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง และจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ วัดวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม มอบหมายให้ คุณครูจักรพรรณ์ พุ่มพวง นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมฯ ITA Online 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบหมายให้ นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูเพื่อชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่ครูผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “พิธีหล่อจำนำเทียนพรรษา” ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2  

นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ คุณครูสิรินภา ตะมะ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมโครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศึกษาดูงาน ณ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย - ไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก และเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กำหนดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน และนำข้อมูลที่ได้รับมาบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้ งานกิจกรรมนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลืออนักเรียนยากจนต่อไป  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมกิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2566  

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ คุณครูสิรินภา ตะมะ ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน นำสภานักเรียนของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมสภานักเรียน ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ อาคารหอประชุม ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สพป.ตาก 1 ตรวจอาหารกลางวัน 

นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ได้เข้าตรวจ โครงการอาหารกลางวัน โดยมีท่านผู้อำนวยการฉัตรชัย งาเนียม และรองผู้อำนวยการ นาย คณาธิป สิงห์โต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย พัสดุการเงิน ให้การต้อนรับ   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายในกรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566  

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ต่อคณะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ รวมถึงเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีประกอบด้วย พิธีไหว้ครู การเจิมหนังสือ และการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนท่านอุดร ตันติสุนทร และทุนจากคุณครูพันธกานต์ เหลืองศิริวัฒนา ในนามโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ขอขอบพระคุณท่านที่ไดด้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครั้งนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ทำบุญ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ทำพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณป้ายประตูหน้าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ และจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสัการะ ตลอดเดือนมิถุนายน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม