การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ :